ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΦΩΝΗ


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΦΩΝΗ

Αυτό το κείμενο δεν προσπαθεί να πείσει κανένα ότι βρέθηκαν οι σωτήρες του οδοντιατρικού κόσμου. Θέλουμε απλά να σας ενημερώσουμε για τις αρχές και τις θέσεις του συνδυασμού μας και φυσικά να καλέσουμε όλους όσους έχουν κουραστεί από την κατάσταση στον Οδοντιατρικό σύλλογο της Αττικής να μας στηρίξουν για μια δυνατή Ανεξάρτητη Φωνή μέσα σ’ αυτόν.

ΑΡΧΕΣ

Αρχές που διέπουν το σχήμα μας:

1. Όλα τα μέλη του σχήματος “Ανεξάρτητη Οδοντιατρική Φωνή” δηλώνουν την ανεξαρτησία τους από οποιοδήποτε υπάρχοντα κομματικό φορέα, κομματική παράταξη ή κομματικό σχήμα.

2. Οι αποφάσεις στα διάφορα θέματα που προκύπτουν, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία (50+1) της ολομέλειας του σχήματος, πλην εξαιρετικά επειγουσών καταστάσεων όπου λαμβάνεται απόφαση από την οργανωτική επιτροπή η οποία αριθμεί κατ’ ελάχιστο πέντε (5) μέλη ή άλλο περιττό (μονό) αριθμό που συμφωνείται με απόφαση της ολομέλειας.

3. Σε εξεζητημένα θέματα, όπου υπάρχει ένας μόνο εκπρόσωπος του σχήματος, αυτός λαμβάνει απόφαση, η οποία υπόκειται σε κατοπινό έλεγχο της ολομέλειας του σχήματος με δυνατότητα διαφοροποίησης του σχήματος από αυτή.

4. Τα μέλη του σχήματος δεν κατέχουν δημόσιες – διορισμένες θέσεις.

5. Τα εκλεγμένα μέλη του σχήματος, αρνούνται αποζημίωσης για συμμετοχή σε εκδηλώσεις, συνέδρια, συμβούλια, παρά μόνο τα έξοδα μετάβασης τους, με το φθηνότερο μεταφορικό μέσο δημόσιας συγκοινωνίας και διαμονής τους στο απλούστερο δωμάτιο της περιοχής.

6. Η εκπροσώπηση του σχήματος στα διάφορα όργανα, γίνεται κυκλικά με απόφαση της ολομέλειας. Μέλος που αρνείται να παραιτηθεί μετά το χρονικό όριο που το σχήμα έχει αποφασίσει, διαγράφεται χωρίς άλλη διαδικασία. Εξαιρείται κάποιος μετά από απόφαση της ολομέλειας, μόνο εάν συντρέχει σοβαρός λόγος (π.χ. σοβαρό θέμα που βρίσκεται σε εξέλιξη και ο τρέχων υποψήφιος είναι απαραίτητος).

7. Ορίζεται ανώτατο όριο δύο (2) συνεχόμενων θητειών σε όργανα για το ίδιο άτομο.

8. Τα έσοδα του σχήματος, προέρχονται μόνο από επώνυμες εισφορές με κατάθεσε σε τραπεζικό λογαριασμό ή με απόδειξη του σχήματος, υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής. Εισφορά μη επώνυμη κατατίθεται σε φιλανθρωπικό ίδρυμα (αποκλείονται οι Μ.Κ.Ο.)

9. Το κάθε μέλος έχει το δικαίωμα έκφρασης οποιασδήποτε προσωπικής άποψης, διαχωρίζονται όμως τη θέση του αυτή από το σχήμα και οπωσδήποτε όχι όταν είναι εκπρόσωπος του σχήματος σε όργανα και απόφαση του σχήματος έρχεται σε αντίθεση με την προσωπική του άποψη.

10. Οποιοδήποτε μέλος του σχήματος αποχωρεί όποτε το θελήσει χωρίς καμία υποχρέωση.

-

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΜΑΤΑ:

1. Αναθεώρηση του δεοντολογικού κανονισμού στις σημερινές συνθήκες, ώστε να μην υπάρχει αυτή η ασυδοσία που επικρατεί σήμερα. Ποινές και διαδικασία άμεσα εφαρμοστέες. Σύσταση ειδικού οργάνου ελέγχου και τήρησης των αποφάσεων.

2. Διαρκής πίεση και διεκδίκηση αξιοπρεπών συμβάσεων για τους οδοντιάτρους με το νέο ενιαίο φορέα υγείας.

3. Εντατικοποίηση από το Σύλλογο μας, των προσπαθειών για τη διαλεύκανση του σκανδάλου στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, χωρίς συγκαλύψεις και συμψηφισμούς.

4. Διαπραγμάτευση σε κεντρικό επίπεδο με τους εμπόρους υλικών για συγκράτηση και μείωση των τιμών.

5. Επαναπροσδιορισμός των παροχών της “Δια βίου εκπαίδευσης” και του συστήματος μοριοδότησης. Αποδοχή των webinars (διαδικτυακά σεμινάρια) ως ισότιμα των συνηθισμένων σεμιναρίων με αντίστοιχη μοριοδότηση εφ’ όσον βρεθεί τρόπος πιστοποίησης του παρακολουθούντα.

6. Κατοχύρωση οριστικά και αμετάκλητα της μετοχικής σύνθεσης των οδοντιατρικών εταιρειών και αυστηρός έλεγχος των μετοχών και των κεφαλαίων αυτών, θέματα που με τις συνεχείς αλλαγές στους νόμους, δε γνωρίζουμε πλέον τι ισχύει.

7. Ρύθμιση σε κεντρικό επίπεδο του συστήματος εφημεριών των οδοντιατρείων σε εθελοντική βάση. Απαγόρευση σε οποιονδήποτε να υπερβαίνει συγκεκριμένο αριθμό εφημεριών.

8. Επιδοτούμενη ηλεκτρονική διασύνδεση των οδοντιάτρων ώστε όλα τα θέματα και οι αποφάσεις να γίνονται γνωστές άμεσα με δυνατότητα άμεσης αντίδρασης και έκφραση άποψης, ορατή σε όλους.

9. Στήριξη με συγκεκριμένα μέτρα των νέων ελεύθερων επαγγελματιών άλλα και πρόταση στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία για στήριξη των συναδέλφων της Βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι πλήττονται ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση.

10. Επίλυση του θέματος των ειδικοτήτων – εξειδικεύσεων, εκτός των ήδη καθιερωμένων. Καθορισμός του ποιος κάνει τι και ποιος χορηγεί και με ποιες προϋποθέσεις τις ειδικότητες – εξειδικεύσεις.

11. Επιδίωξη να είναι δωρεάν για τον οδοντίατρο η διαχείριση των οδοντιατρικών αποβλήτων και απορριμμάτων με κεντρικό και ενιαίο σύστημα

12. Υλοποίηση του θεσμού του αγροτικού οδοντιάτρου σε εθελοντική βάση για τους αποφοίτους με θεσμοθετημένη εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για το εγχείρημα (ο νόμος έχει ψηφιστεί – οι πόροι είναι ανύπαρκτοι)

13. Ανάρτηση στο διαδίκτυο όλων των πρακτικών και αποφάσεων του Δ.Σ. του Συλλόγου

14. Αξιολόγηση των οδοντιάτρων και των οδοντιατρικών πράξεων από ανεξάρτητο φορέα με απόλυτα διαφανείς διαδικασίες.

15. Να μην εξαιρεθεί το Ε.Τ.Α.Α. (περιλαμβάνει και το ΤΣΑΥ) από την τριμερή χρηματοδότηση.

16. Μείωση της εισφοράς σε Συλλόγους και Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία κατόπιν πανελλαδικής συμφωνίας.

17. Αυστηρή τήρηση στις εκλογές του κανονισμού περί “Μη ταμειακώς εντάξει” μελών. Ανάρτηση στο διαδίκτυο, όσων έχουν δικαίωμα ψήφου.

18. Πρόταση για άμισθη συμμετοχή σε επιτροπές, συμβούλια κλπ. όλων των μελών του Δ.Σ. και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας

19. Εντατικοποίηση και επέκταση των εθελοντικών προγραμμάτων παροχής οδοντιατρικής φροντίδας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

20. Προσπάθεια ένταξης των μεταπτυχιακών και των ειδικοτήτων σε ενιαίο σύστημα τύπου κατατακτήριων εξετάσεων και για τα δύο Πανεπιστήμια.

-

Για την Ανεξάρτητη Οδοντιατρική Φωνή

1. Καλαμάτας Βασίλης
2. Μαγκλάρας Γιάννης
3. Μακρυγιάννη τζώρτζια
4. Πανταζόπουλος Πάνος
5. Τράπαλης Γιάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια: